Jäsenet

I-TENORI

I-BASSO

Jarmo Ikkala
Jukka Roininen
Antti Päiväniemi
Esko Koskiniemi

Veikko Markkula
Reijo Äijälä
Matti Härkki
Erkki Hatavara

II-TENORI

II-BASSO

Esa Hakala
Jussi Lammi
Aimo Alakoski
Timo Silvan

Heikki Päiväniemi
Sakari Tolkki
Juha Koksalo
Markku Itäsalo
Arto Ojakoski
Lasse Hämekoski