Jäsenet

I-TENORI

I-BASSO

Jukka Roininen
Esko Koskiniemi
Antti Päiväniemi

Veikko Markkula
Reijo Äijälä
Matti Härkki
Erkki Hatavara
Juha Kuula
Marko Alajoki

II-TENORI

II-BASSO

Esa Hakala
Jussi Lammi
Matti Hietaniemi
Timo Silvan

Heikki Päiväniemi
Sakari Tolkki
Juha Koksalo
Markku Itäsalo
Arto Ojakoski
Lasse Hämekoski